Wetterskip Fryslân, diverse locaties

Voor het Wetterskip hebben we afgelopen jaren n.a.v. een Europese aanbesteding, onderhoud mogen plegen aan gemalen, pompkasten, technische installaties, RWZI’s en gebouwen. Allemaal hele diverse werken waar o.a. veiligheid, (persoonlijke-) hygiëne, milieu en werken boven water, de nodige aandacht en uitdagingen kende. Maar wel hele leuke uitdagingen! Je komt ten slotte op plekken waar je anders niet zo snel komt, en je wordt je meteen bewust hoeveel werk het kost om ons rioolwater schoon te houden.

Dit zijn foto's van RWZI in Oosterwolde. Hier hebben we 2 jaar geleden het gebouw van de beheerder geschilderd en recentelijk de transportleidingen voorzien van een coating.

Pagina delen:

MSF 'Meesters in totaal onderhoud'

  • Modern
  • Kwalitatief
  • Sociaal
  • Veilig & Duurzaam
  • Innovatief
  • Professioneel
Contact