133 Woningen Thus Wonen | Dokkum

In opdracht van woonstichting Thus Wonen te Dokkum hebben we onlangs van 133 woningen in de Bonifatiuspolder (en omgeving) de buitenschil aangepakt. Binnen dit project waren er 2 type woningen; een type met houten kozijnen en een type met kunststof kozijnen. Aan beide types zijn reinigingswerkzaamheden aan de gevels, goten en gevelelementen uitgevoerd, het voegwerk is plaatselijk hersteld, de schoorstenen zijn gereinigd en gevoegd en na afronding van het werk is er glasbewassing uitgevoerd.

Bij de woningen met de houten kozijnen is eerst alle houtrot hersteld (waarbij ook een aantal kozijnen geheel zijn vervangen, omdat reparatie niet meer economisch verantwoord was) en vervolgens zijn ze geheel geschilderd.

Pagina delen:

MSF 'Meesters in totaal onderhoud'

  • Modern
  • Kwalitatief
  • Sociaal
  • Veilig & Duurzaam
  • Innovatief
  • Professioneel
Contact