Planmatig onderhoud

Woningstichting

Voor diverse woningstichtingen,zoals bijvoorbeeld Thus Wonen te Dokkum,  verzorgt Meesterschilders Friesland het planmatig onderhoud. Hierbij gaat het niet alleen om het schilderwerk, maar ook o.a. voeg- en timmerwerk wordt door ons geïnventariseerd en uitbesteed. Meesterschilders Friesland treedt hier op als hoofdaannemer en is hét aanspreekpunt voor de bewoners. Om de bewoners van Thus Wonen optimaal te informeren hebben wij een speciale website in de lucht gebracht, waar de bewoners kunnen zien wat de precieze status van de werkzaamheden is.

Pagina delen:

MSF, gegarandeerd Vakwerk

  • Modern
  • Kwalitatief
  • Sociaal
  • Veilig & Duurzaam
  • Innovatief
  • Professioneel
Neem contact op