Planmatig onderhoud

Beleggers, beheerders en woningstichtingen

Voor diverse opdrachtgevers verzorgt Meesterschilders Friesland het planmatig onderhoud. Hierbij gaat het niet alleen om het schilderwerk, maar ook o.a. voeg- en timmerwerk wordt door ons geïnventariseerd en uitbesteed. Meesterschilders Friesland treedt hier op als hoofdaannemer en is hét aanspreekpunt voor de bewoners. Daarnaast verzorgen wij meerjarenplanningen en onderhoudsscenario’s voor uw vastgoed, wat we inzichtelijk kunnen presenteren en doorrekenen met RGS+

Bekijk onze projecten pagina voor recent uitgevoerde werken.

Pagina delen:

MSF 'Meesters in totaal onderhoud'

  • Modern
  • Kwalitatief
  • Sociaal
  • Veilig & Duurzaam
  • Innovatief
  • Professioneel
Contact